ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВИПУСК 2023

Приети студенти от 12.а профил Математически

Име университет университет
1 Ангел Петров Димитров ВУСИ, Пловдив Национална сигурност
2 Антон Антонов Симеонов УНСС Право
3 Благомир Николаев Йорданов ТУ – София Електронни информационни системи
4 Виктория Константинова Вакрилова МУ – Пловдив Медицинска козметика
5 Георги Иванов Гочев Eindhoven Univerity of Technology, Нидерландия Industrial Engineering
6 Георги Иванов Делчев ТУ – София Телекомуникации
7 Георги Миленов Монев УАСГ Строителство на сгради и съоръжения
8 Георги Николаев Христов ВУТП – София Дигитално предприемачество и високи технологии
9 Гергана Добромирова Динкова УАСГ Геодезия
10 Даниел Райчев Славчев ТУ – Пловдив Компютърни системи и технологии
11 Денислав Георгиев Делигеоргиев ТУ София – филиал Пловдив Електротехника
12 Деница Генадиева Иванова УАСГ Строителство на сгради и съоръжения
13 Десислава Димитрова Димитрова NHL Stenden university of applied sciences, Нидерландия International business
14 Елица Генчева Манолова МУ – Пловдив Помощник-фармацевт
15 Калоян Дамянов Павлов УниБИТ Компютърни науки
16 Катерина Емилова Захариева Икономически университет – Варна Дигитални медии и PR
17 Мартин Валентинов Петров ТУ – София Транспортна техника и технологии
18 Моника Валентинова Велчева Minerva Art Academy, Нидерландия Design
19 Надежда Пламенова Митева Американски университет, Благоевград Международни отношения и политически науки
20 Никол Тихомирова Иванова ТУ – София Индустриален мениджмънт
21 Теодор Даниелов Казаков ТУ – София Авиационна техника и технологии
класен ръководител Ваня Маринчева

 

Приети студенти от 12.б профил Природни науки

Име университет специалност
1 Александра Станиславова Казакова Софийски Университет, японистика японистика
2 Александрина Николаева Манджакова Пловдивски университет приложна лингвистика с информационни технологии
3 Алексия Владимирова Николова Медицински колеж Пловдив Лекарски асистент
4 Велина Драгомирова Велева медицински колеж Лондон медицинска сестра на зъболекар
5 Виктория Петрова Трифонова Пловдивски университет микробиология и вирусология
6 Даяна Красимирова Стойчева тракийски университет медицина
7 Жулиета Валентинова Вълева Медицински колеж, София зъботехника
8 Кристина Диянова Делчева УНСС международен туризъм и икономика
9 Лиляна Стоянова Стоянова Медицински колеж, Пловдив Рентгенов лаборант
10 Мартина Стоянова Стоянова ПловдИвски университет български и английски език
11 Радост Стоянова Великова Софийски Университет, японистика предучилищна и начална училищна педагогика
12 Стилиан Петров Михайлов Пловдивски университет психология
класен ръководител Галина Караиванова

 
Приети студенти от 12.в профил Икономическо развитие

Име университет специалност
1 Ани Димчева Райкова ПУ политология
2 Ваня Диянова Зафирова ПУ География,технологии и предприемачество
3 Габриела Георгиева Господинова ПУ публична администрация
4 Габриела Красимирова Запрянова Нидерландия международен бизнес
5 Габриела Руменова Радева ПУ Българска филология
6 Даниела Бялославова Димитрова ПУ предучилищна педагогика
7 Дженифър Петрова Митева ПУ педагогика с история
8 Добромир Петев Шопов УНСС Счетоводство
9 Мари-Никол Антониева Вълчева НБУ Връзки с общесвеността
10 Мария Станиславова Сталева УНСС мениджмънт и администрация
11 Павел Бисеров Татаров ВВВУ пилот
12 Юляна Данаилова Димитрова ПУ национална сигурност
класен ръководител Павлина Лозева

 

Приети студенти от 12.г профил Софтуерни и хардуерни науки

Име университет специалност
1 Владислав Велинов Велчев ПУ Социални дейности
2 Георги Маринов Маринов ТУ-София Автомобилна електроника
3 Дара Севова Тенева УАСГ Архитектура
4 Елизар Димитров Делчев НСА Кондиционна подготовка
5 Емре Бейтулов Мустафов ПУ Право
6 Илия Иванов Илчев ПУ Маркетинг
7 Калоян Димов Димов НСА Кинезитерапия
8 Мирослав Тихомиров Нинов ПУ Английска филология
9 Михаел Бориславов Станилов ТУ-София Автоматика и информационни системи
10 Моника Тончева Атанасова ПУ Софтуерни технологии и дизайн
11 Питър Лъчезаров Лозев ТУ-София Топлинни и хладилни системи и технологии
12 Радослав Кирилов Станчев ТУ-София Телекомуникации
13 Стефан Димитров Кепеджиев УАСГ Строителство на сгради и съоражения
14 Стефан Петков Петков ТУ-София Софтуерно инженерство
15 Татяна Иванова Георгиева СУ Гафичен дизайн
16 Христо Огнянов Борисов ФМИ Статистика
класен ръководител Чавдар Камов