ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВИПУСК 2022

 

12а клас
Божидара П. Антонова УХТ Пловдив – Технология на зърнените, хлебните и захарните  изделия
Георги К. Ангелов   
УАСГ – Геодезия
Десислава Т. Стоянова   
The Hague University of Applied Sciences- Communication and  Multimedia Design- UX Design
Диян Д. Динков  СУ – Компютърни науки
Елеонора Д. Велчева  НБУ – Архитектура
Емилия М. Енчева  ТУ – Педагогика на обучението по изобразително изкуство и  графичен дизайн
Иван И. Димов  СУ – Информатика
Калин И. Господинов  НБУ – Компютърно музициране
Кристина Н. Неделчева  УАСГ – Строителство на сгради и съоръжения
Кристиян А. Митков  ПУ – Национална сигурност
Мария Сл. Желева ТУ Габрово – Компютърен дизайн
Мария Хр. Костадинова  ПУ – Предучилищна педагогика
Стоян С. Георгиев  СУ – Компютърни науки
Теодор С. Карабелов  Arc Academy – Game Design
Яна Д. Димитрова  СУ – Математика и информатика
12б клас
 Светослава Чакъров  ПУ графичен дизайн
 Калина Кръстева Медицински университет София-медицина
 Пламена Панева  Медицински колеж “Йорданка Филаретова” София – Зъботехника
Петя Йорданова  
Медицински университет Пловдив- Дентална медицина
Мирела   Тодорова УНСС-Публична администрация
Виктория Жекова УНСС международни отношения
Мария   Писарова ПУ- Българска филология
София-Никол Стойчева ПУ- начална училищна педагогика и чужд език
Жаклин Атанасова  СУ Журналистика
Кристина   Пейкова ПУ Право
Розалина НСА Кинезитерапия
Михаела Димитрова  Медицински университет София – Кинезитерапия
Невена Данчева  ПУ-Начална педагогика
 Моника Владимирова  ТРУ Медицина
Емил Великов  МУ Варна рентгенов лаборант
Кристиан Кирилов  ПУ Национална сигурност
Стефан Вълчанов  Ветеринарна медицина
Пламена Георгиева  НСА,  Адаптирана  физическа активност и спорт (АФАС)
 
12в клас  
Антонио Христов Кавгазов УНСС- Международни икономически отношения
Божидар Петров Иванов ВТУ“Св.Св. Кирил и Методий“ – Педагогика на обучението по  история и география
Веселин Дончев Димов УНСС- Международни икономически отношения
Виктор Тончев Тонев ПУ“Паисий Хилендарски“   – Национална сигурност
Даниел Димитров Димитров ПУ“Паисий Хилендарски“   – Информационно и компютърно инженерство
Иван Генчев Козарев УНСС – Право
Паолина Георгиева Найденова НСА – Учител по физическо възпитание и спорт
Патрисия Георгиева Делчева ПУ“Паисий Хилендарски“   Бизнес мениджмънт
Христина Димитрова Тенчева Тракийски университет-Предучилищна педагогика
Снежа Будинова Альошева ПУ“Паисий Хилендарски“ – Икономика и бизнес
12г клас
Александра Радева Тракийски университет – Начална и училищна педагогика
Александър Христов Национална спортна академия
Артем Янков ПУ“Паисий Хилендарски“   – Национална сигурност
Валентин Ангелов ПУ“Паисий Хилендарски“  – Софтурни  технологии и дизайн
Габриела Станчева НСА – Кинезотерапия
Георги Найдев ТУ София – Мехатроника
Дарина Иванова ПУ – Телекомуникации с мениджмънт
Деница Ангелова ПУ -Начална училищна педагогика
Живко Жечев  Военноморско училище – Варна
Ивелина Костова ПУ – Психология
Калоян Георгиев ПУ – Софтуерни технологии
Красимир Канев ПУ – Лингвистика с бизнес администрация
Мирослав Вълев ПУ – Мениджмънт
Мирослав Китев СУ – Пиар
Стефан Захариев ПУ – Телекомуникации и информационни системи