ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВИПУСК 2021


12 „А“

Име

Ще учи в:

Специалност:

Виктория Колева

Испания

 

Гергана Митева

Fontys University of Applied Sciences (Eindhoven)

International Business

Даниел Янков

Технически Университет – София

Компютърно и софтуерно инженерство

Денислава Савова

ПУ "Паисий Хилендарски"

Английска филология

Денис Нанчева

СУ "Св. Климент Охридски"

Южна Източна и Югоизточна Азия

Живко Пенев

УНСС

Бизнес икономика

Иво Чанев

Hanze University of Applied Sciences

Creative Media and Game Technologies

Илия Динев

ВУСИ – Висше училище по сигурност

Киберсигурност

Йоана Йорданова

Технически Университет – София

Компютърно и софтуерно инженерство

Кирил Лазаров

Американски Ун. Благоевград

Специалността се избира след първата година

Лилия Димова

Seattle University – Seattle, USA

Marketing, Business Management

Лилия Генева

ПУ"Паисий Хилендарски"

Медицинска химия

Марина Михалева

Leiden University, Political Science

International Relations and Organization

Микаела Димитрова

СУ "Св. Климент Охридски"

Международни отношения

Петър Стойчев

Fontys University of Applied Sciences

Information and communication technologies

Пламен Стойков

University of Groningen

Медиа, култура и изкуства

Радослав Кръстев

Технически Университет – София

Компютърно проектиране и технологии

Славея Славчева

ПУ "Паисий Хилендарски"

Предуч. и начална училищна педагогика

Христина Иванова

Медицински университет София

Фармация

 

12 „Б“

Име

Ще учи в:

Специалност:

1.Антоана Монева

ТУ – Пловдив

информационно и компютърно инженерство

2. Атанас Керанов

СУ „Св. Кл. Охридски“

информационни системи

3. Велислава Колева

Тр. У – Стара  Загора

предучилищна и начална педагогика

4. Виктор Гочев

ПУ„П. Хилендарски“

бизнес мениджмънт

5. Габриела Иванова

УНСС – София

право

6. Георги Георгиев

ПУ„П. Хилендарски“

телекомуникации

7. Георги Иванов

ПУ„П. Хилендарски“

английска филология

8. Гергана Атанасова

ТУ – Пловдив

мениджмънт и бизнес

9. Дамян Стоянов

ПУ„П. Хилендарски“

софтуерно инженерство

10. Дария Панева

Тр. У – Стара Загора

ветеринарна медицина

11. Женя Атанасова

НВУ – Велико Търново

защита на населението от бедствия, аварии

12. Женя Грозева

СУ – Медицински факултет

медицинска сестра

13. Жулиета Гочева

НБУ- София

психология

14. Ивайло Радев

ПУ„П. Хилендарски“

английска лингвистика с ИТ и испански

15. Ивета Георгиева

МУ – Пловдив

медицина

16. Мария Петрова

Тр. У- Стара Загора

ветеринарна медицина

17. Пламен Цонев

ТУ – София

машиностроене

18. Радимира Коева

Национална художествена академия

рекламен дизайн

19. Светлана Сергеева

Медицински колеж – Пловдив

медицинска сестра

20. Стефка Стефанова

ПУ „П. Хилендарски“

 природни науки в прогимназиален етап

21. Стояна Тошева

НСА – София

кинезитерапия

22. Христиан Ангелов

Тр. У- Стара Загора

ветеринарна медицина

 

12 „В“

Име

Ще учи в:

Специалност:

Беатрис-Мария   Енчева

ПУ“Паисий Хилендарски“  

Българска фиология

Божидара Тачева 

ПУ“Паисий Хилендарски“  

Предучилищна педагогика

Виктория Атанасова 

ПУ“Паисий Хилендарски“  

Начална педагогика

Виктория Георгиева 

ПУ „Паисий Хилендарски

Специална педагогика

Габриела Грудева

УНСС

Социология

Дария Тончева

ПУ „Паисий Хилендарски

Право

Емануела Петкова

УХТ

Хранене и туризъм.

Жулиен Желязков

ПУ“Паисий Хилендарски“  

Информационно и компютърно инженерство.

Ива  Иванова  

ПУ“Паисий Хилендарски“  

философия и чужд език

Иван  Райнов 

Soft Uni София

C#DEVELOPER

Мартин Маринов

Soft Uni София

C # УЕБ РАЗРАБОТЧИК

Силвина Кръстева 

ПУ“Паисий Хилендарски“  

Специална педагогика

Станислава  Янева

Тракийски университет

Предучилищна педагогика с английски език

Християн Димитров 

Soft Uni София

C # УЕБ РАЗРАБОТЧИК

Цветомир  Димитров

ПУ „Паисий Хилендарски“

Национална сигурност