Преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“ участваха в програма за обучение на учители в ЦЕРН – Женева, Швейцария

За четвърта поредна година се проведе Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева за обучение на учители по учебните предмети информатика, ИТ и инженери – 14-22.Х.2017г, финансирана от МОН. Одобрени бяха 39 учители от цялата страна. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория „Николай Коперник“ във Варна.

През годините, от 2008г до 2017г, в програмата са участвали над 600 учители от цяла България, като тази година за пореден път има участие на двама преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“ – Драгомира Стоянова и Василка Николова.

Обучението включваше лекции и разглеждане на различни установки и лаборатории. То се проведе на български език под ръководството на българските учени, работещи в ЦЕРН. Голямо преживяване беше влизането на 100м под земята и разглеждането на CMS детектора. В него има изключително българско участие. Българи са правили част от основните елементи в този детектор, в който се установява наличието на различни елементарни частици.

В ЦЕРН работят ученици, студенти, учени от различни държави. Там всички нации се обединяват в името на „Науката за мир“.

Основната идея на обучението е видяното и наученото там от учителите да бъде предадено на учениците, за да придобият представа какво се случва отвъд стените на ЦЕРН, да провокира интерес и желание у младите хора да се занимават с природни науки и технологии. Предстои участие на ученици от ПМГ „Иван Вазов“ във виртуална визита в ЦЕРН, организирана от българските учени там.