През месец април в ПМГ„Иван Вазов” по утвърдена вече традиция се проведоха ЕКОДНИ

В инициативата взеха участие ученици от 5 до 12 клас. В този период протекоха поредици от мероприятия по предварително изготвен план.
На 16 април бе представена мултимедийна презентация на тема: ”Господари на Родопското небе” и кратък филм „Време за обяд”, запознаващ учениците от 5 и 6 клас с видовете защитени птици и техния начин на живот. Гост-лектор бе орнитолог от Българското дружество за закрила на птиците в България.
На официална среща бяха представени доклади от ученици в 5 клас за глобалните екологични проблеми : Парников ефект киселинни дъждове и озонова дупка. По-големите ученици представиха своите презентации „Човекът и Биосферата” – отрицателно и положително влияние върху хората- 10 б клас и „Отпадъци в Космоса” – 11 б клас. Отново ученици от 11 б клас показаха проект за „Вятърна енергия”, представен чрез изработен от тях макет. Той демонстрира използване на алтернативен източник на енергия-вятъра, без вредни емисии. Атрактивна демонстрация на химични опити възпроизведоха цветовете на природата.
Не бяха малко конкурсите и изложбите, посветени на Международния ден на Земята-22 април:
„Аз рисувам природата”, „Аз снимам природата” „Водата като най-използваното химично съединение”, „Околната среда и ние”, Екологични колажи за природата…
Днес в много страни, и особено в промишлените зони, замърсяването на околната среда оказва огромно влияние върху здравето на хората.Това е една от причините борбата срещу замърсяването и безконтролното използване на природните ресурси сега да е глобален социален проблем, вълнуващ цялото човечество.
Организатори на ЕКОДНИТЕ бяха преподавателите по Природни науки в ПМГ „Иван Вазов”-г-жа Красимира Палаузова-учител по Биология и здравно образование, г-жа Ваня Славчева-учител по Човекът и природата и Биология и здравно образование, г-жа Диляна Стойчева-учител по Физика и астрономия и г-жа Ирина Панева-учител по Химия и опазване на околната среда.

Линк към галерията >тук<