Представяне на проекти по Обектно-ориентирано програмиране(ООП).

На 08.12.2023 г. в Актовата зала на ПМГ  „Иван Вазов“ учениците Александър Динков, Владимир Панев, Габриел Иванов, Иво Михайлов, Кристиан Петков и Петър Христов от 11. г клас, професия „Приложен програмист“, ръководени от техните преподаватели Дария Манева и Наталия Дечева, представиха своите проекти по Обектно-ориентирано програмиране(ООП). Те показаха умението да използват принципите на ООП: наследяване на класове, имплементиране на интерфейси, абстракция и капсулация на данни, полиморфизъм и виртуални методи.

Гости на събитието бяха техните последователи – учениците от 10. г клас, професия „Приложен програмист“. Целта бе чрез нагледни примери учениците да придобият представа за възможностите за реализация на реални проекти, моделирани чрез Обектно-ориентирано програмиране, което намира широка популярност в софтуерното инженерство на мащабни проекти. Те имаха възможност да почерпят вдъхновение за това как да създават свои бъдещи проекти по пътя, който следват към изграждането си като успешни бъдещи програмисти.