Посещение в Химическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“

Ученици от ПМГ „Иван Вазов“ от 10.б и 11.б клас с профил „Природни науки“ посетиха Химическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“. Те бяха сърдечно посрещнати лично от зам. декана по учебната дейност проф. д-р Г. Антова. Гл. асистент Д. Божилов запозна учениците със специалностите, които предлага факултетът.
Учениците посетиха лабораториите по различните дисциплини – неорганична химия, органична химия, аналитична химия, химична технология и др. Бяха демонстрирани опити с пламъкова фотометрия, за характерната светлина, излъчвана от атоми, внесени в пламък, и приложението на метода в клиничната лаборатория. В кабинета по органична химия бяха показани опити за доказване на фенол и етилов алкохол. Демонстратор бе доц. Кирил Симидчиев – преподавател по аналитична и компютърна химия.
За димитровградските ученици информацията беше интригуваща и полезна. Личният контакт с реномирани преподаватели и уважавана учебна институция засили у тях желанието след време да станат нейни студенти. Не без значение е и фактът, че всички специалности в този факултет обучават своите възпитаници безплатно.
„Едно надникване в бъдещето и насоки за професионалната ориентация на нашите ученици е важно предимство“, смята г-жа Ирина Панева – преподавател по химия в ПМГ.