Поредното признание от УчИМИ за учениците на ПМГ „Иван Вазов“

От 12 до 14 януари 2018 г. в Пазарджик се проведе Ученическа конференция по математика и информатика (УК’18), организирана за 18-ти път от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) към Българската академия на науките (БАН).
За участие в нея след предварителни рецензии от жури (доценти, преподаватели в Софииски, Пловдивски университет и Института по математика и информатика на БАН) бяха допуснати 70 ученици – възпитаници на математически и професионални гимназии. Те представиха 50 авторски проекта по математика, информатика и информационни технологии.
Официалното откриване на конференцията беше на 12 януари, от 18 часа, в Голямата зала на Младежкия дом. Представянето и защитите на проектите по математика и информатика се проведе на 13 януари от 9 часа в ПМГ „Константин Величков”. ПМГ „Иван Вазов” Димитровград единствено училище от област Хасково участва с три проекта по информатика и ИТ.:
– „Електронен учебник по История и цивилизация за 10 (9) клас“ с автори Пламен Панчев и Александър Боев от 11б клас и научен ръководител г-жа Добринка Донева;
– „Game Kit“ с автори Елица Евтимова и Динко Николов от 11а клас и ръководител г-жа Добринка Донева;
– „Tower Power“ с автори Светослав Колев и Иван Тодоров от 12б клас и научен ръководител г-жа Василка Николова.

Пламен получи грамота за отлично представяне. Това му дава възможност да участва през месец април в Ученическата секция (УС’18) към Пролетната конференция на СМБ, като разходите му ще бъдат поети от УчИМИ. Другият шанс, който той получи е участие в интервюто за определяне на двамата български кандидати за обучение в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Research Science Institute (RSI). Това са участниците в конференцията на УчИМИ, получили грамоти за отлично представяне, които не са в последния гимназиален клас. Интервюто за определяне на българските участници в RSI ще се проведе в края на януари. Кандидатите ще отговарят предварително писмено, на английски език на част от въпросите, включени във формуляра за кандидатстване за школата. Те трябва да представят и препоръки от свои учители.
Дванадесетокласниците Светослав и Иван получиха грамоти за много добро представяне и оценки Отличен (5,70), които могат да използват за кандидатстване във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Елица и Динко също получиха грамоти за много добро представяне.
След приключването на защитите на проектите в Голямата зала на Младежкия дом, участниците в RSI 2017 Таня Оцетарова, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив и Иван Иванов, Американски колеж в София, заедно с доцент Евгения Сендова представиха „Когато успехът на всеки друг е и твой успех“ – илюстриран репортаж за RSI 2017. От 18 часа беше награждаването на участниците и официалното закриване на конференцията.
На този престижен форум присъстваха много гости от научните среди, бизнеса и фондации, които подкрепят развитието на младите таланти в България. Гост беше и госпожа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации на Президента.

Линк към галерията >тук<