ПОРЕДНИЯТ УСПЕХ В МАТЕМАТИКАТА

На 19 март 2022 г. се проведе финалния кръг на Националното състезание по финансова грамотност. Участниците от ПМГ „Иван Вазов“ успешно преминаха през областния кръг и бяха допуснати до национален. Те бяха единствените представители на област Хасково и се състезаваха със свои връстници от цялата страна. В оспорваната надпревара Валентин Станчев от VI клас затвърди позицията си от миналата година и отново е на първо място сред всички шестокласници. Петокласникът Слави Михов достойно защити името на гимназията като се класира на трето място сред участниците от V клас.
По традиция учениците от ПМГ „Иван Вазов“ участват във всички кръгове на провеждането на това състезания още от началото на неговото създаване. Математематическата грамотност, която имат изградена в часовете по математика, решаването на задачи с проценти, лихви и дроби, които са основните елементи в задачите по финансова математика, показва, че подготовката им по математика е основа за развитие и на финансова грамотност. Доказателство за това е и много доброто представяне на останалите участници от V и VI клас в националния кръг.
Успехът е повод за удовлетвореност на преподавателите по математика Яна Бачварова и Катя Чалъкова. Благодарност и към подкрепата на родителите, които подкрепят и мотивират своите деца за участие в математически състезания.