Поправителните изпити за 12. клас от 14.05.2024г. до 16.05.2024г.

>>>Поправителните изпити за 12. клас
от 14.05.2024г. до 16.05.2024г.<<<