Платформата на Европейския парламент „Този път аз ще гласувам“ представиха младши посланиците на Евр опейския парламент

За активност на евроизборите апелират младши посланиците на ЕП от ПМГ

Платформата на Европейския парламент „Този път аз ще гласувам“ представиха младши посланиците на Евр
опейския парламент към ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград.

ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград
Дарик радио, Хасково

Своеобразен Информационен център с литература за ЕС бе открит във фоайето на втория етаж на гимназията, която е сред трите от област Хасково, избрани за училище-посланик на Европейския парламент. За тази учебна година бяха включени още 40 български школа, като сред тях са също Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“, Хасково и Средно училище „Д-р Петър Берон“, Свиленград.

ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград
Дарик радио, Хасково

Днес младши посланиците от димитровградската природоматематическа гимназия отправиха предизвикателство към тези, които за първи път ще гласуват на предстоящите през месец май европейски избори с въпроса за каква ценност ще дадат своя вот.
Те призоваха своите съученици да ги последват в социалните мрежи, като апелираха да се включат и като доброволци с видео послания за активност сред младите хора в изборите за Европейски парламент.