ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,
Тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година в ПМГ „Иван Вазов“ ще се проведе на 15.09.2020г. (вторник).

– Учениците от V и VIII клас, следва да се явят пред централния вход на гимназията, не по-късно от 8:45 часа, при спазване на изискванията за противоепидемична обстановка.

– Учениците от VI, VII, IX, X, XI и XII класове трябва да се явят в училище в 10:00 часа, директно в класните стаи, в които са разпределени.

клас

кабинет

VI

2

VII

1

IXА

19

IXБ

44

IXВ

23

IXГ

20

42

21

24

40

XIА

3

XIБ

46

XIВ

16

XIГ

32

XIIА

5

XIIБ

7

XIIВ

6