От 9 до 12 април 2017г. в Боровец се проведе Седемнадесета ученическа секция на Ученическия институт по математика и информатика към Българска академия на науките.

Нейната цел е да открива и подкрепя даровити деца в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които желаят да се занимават с изследователска работа. За участие в нея бяха допуснати 53 проекта по информатика и информационни технологии от цялата страна, разработени от ученици от 8 до 12 клас.

Шестима възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“, ръководени от г-жа Снежа Димитрова бяха допуснати за участие в секцията, където представиха своите проекти. Кристиан Костов и Кристиан Славов от 11 клас участваха с разработената от тях игра „Adventures in the wild west“, Милен Георгиев и Георги Пандов – 11 клас с игра „Space adventure“ , Атанас Орманов от 12 клас с игра „Рано“ и Стилиян Тонев – 12 клас с разработка на приложна програма „Генератор на тестове“.

Учениците се представиха много добре при защитата на проектите си пред научно жури от Българска академия на науките и бяха отличени с грамоти. Дванадесетокласниците получиха оценка Отличен 5,80 за разработките си и придобиха правото да изберат специалност, предлагана от Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която да изучават в бъдещото си образование.