От 23.11.2021г. (вторник) до 3.12.2021г. (петък) продължава обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“.

Уважаеми ученици, родители и учители,

от 23.11.2021г. (вторник) до 3.12.2021г. (петък) продължава обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“.
Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

График на часовете на учениците от V, VI и VII кл. в ОРЕС:
продължителност на часовете 30 мин.
1час – 08:00– 08:30
2час – 08:50–09:20
3час – 09:40–10:10
Голямо междучасие -30 мин.
4час – 10:40–11:10
5час– 11:30– 12:00
6час – 12:20–12:50
7час – 13:10–13:40

График на часовете на учениците от VIII – XIIклас в ОРЕС:
Продължителност на часовете 40 мин.
1час – 08:00– 08:40
2час – 08:50–09:30
3час – 09:40–10:20
Голямо междучасие -20 мин.
4час – 10:40–11:20
5час– 11:30– 12:10
6час – 12:20–13:00
7час – 13:10–13:50
Уважаеми родители,
Разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.