От извора на българското „ пиха” десетокласниците на ПМГ „ Иван Вазов”

Открит урок по литература и история на тема „ Изворът на българското достойнство в поемата на Петко Славейков” проведоха на 20 юни учениците от 10 в клас на ПМГ. Младите родолюбци пресъздадоха драматизация по текста на творбата- в словесен дуел за родните ценности и изкушенията на чуждото се сблъскаха Гергана ( Деница Мандалова) и везирът ( Николай Скендеров), а декорите създаде с въображение и сръчност Станимир Кирев. Разказвачите- Павел Тенев и Диян Христов въведоха в атмосферата на творбата. Контрастът между идилията на българското село и разкоша на османските дворци показаха в мултимедийни презентации Теодор Полихронов и Надежда Николова. Учениците дискутираха за фолклорното и модерното начало във възрожденската творба, носеща и до днес вечните стойности на българското. Зорница Петкова изработи и представи постер с географски карти и снимки за днешното състояние на Герганината чешма. Урокът се проведе под ръководството и с методическите идеи на преподавателите Катя Атанасова и Павлина Лозева, а сред гостите бяха експерт от РУО на МОН, родители, учители от Гимназията.