Относно обучението в електронна среда на ученици от 8 до 12 клас