Отново повод за гордост и радост в ПМГ!

ПМГ „Иван Вазов“ е сред 51 училища в България и единственото от област Хасково, които работят по иновативният проект „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“. Това е проект, насочен към ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка. На тези активни младежи се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.
В рамките на този проект на 12 април 2017 г. 10 изявени ученици от гимназията, които са показали най-добри резултати в инициираното обучение гостуваха на Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмата Microsoft Office Specialist (MOS) 2016. Това са участници в група „IT Academy” по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Добринка Донева. Те се явиха на практически изпит с продължителност 50 минути. Указанията за работа и условията на задачите бяха на английски език. Резултатът беше успешно положен изпит и заслужен сертификат Microsoft Office Specialist – ценен и признат в цял свят. Това са: Борис Нондов, Елица Евтимова, Симона Андонова, Таня Донева, Силвия Петрова, Йорданка Тончева, Станимира Запрянова, Кирил Радев, Павел Иванов, Динко Николов – X клас.
Гордеем се с тяхната упоритост и постоянство за постигането на този невероятен успех. Пожелаваме им да имат отново тази уникална възможност за обучение и признание на резултатите им и през следващата учебна година.