Отличия за разработване на STEAM проект и принос в развитието на STEAM науките в училищата в България

И през тази учебна година преподаватели от ПМГ се включиха в 6-я Национален конкурс за STEAM науки в България, в който участваха 1 300 участници от цялата страна. Отличия за разработване на STEAM проект и принос в развитието на STEAM науките в училищата в България получиха г-жа Петя Желязова в категория „DIGITAL EXCELLENCE” с проект на тема „Интегриране на технологии при създаване на интерактивни картосхеми“ и г-жа Анита Иванова в категория „STEAM AMBASSADOR” с проект на тема “Научни експерименти за Древен Египет: ефективен начин за премахване на влагата“. Същността и реализирането на проектите, преподавателите разписаха в статии, публикувани в бр.15/2023 в списание „STEAM образование, иновации и знание”.