ОРЕС до 31.03.2021г.

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка със заповед №РД09-748 от 19.03.2021г. на Министъра на образованието и науката, учебните занятия до 31.03.2021г. включително ще продължат да се провеждат в електронна среда от разстояние чрез платформата Microsoft Teams.
Следете за информация сайта на гимназията и фейсбук страницата.