ОРЕС до 11.04.2021г.

Уважаеми ученици, учители и родители,
Във връзка със заповед №РД09-798 от 31.03.2021г. на Министъра на образованието и науката, учебните занятия:
1. За учениците от V до XII клас в ПМГ “Иван Вазов”, в периода 01.04.2021г. – 02.04.2021г. включително, учебните занятия ще се осъществяват чрез обучение от разстояние в електронна среда.
2. За учениците от XII клас в ПМГ “Иван Вазов”, в периода 05.04.2021г. – 07.04.2021г. включително, учебните занятия ще се осъществяват чрез обучение от разстояние в електронна среда.
Следете за информация сайта на гимназията и фейсбук страницата.