Организация на учебния процес от 10.01.2022 г. (понеделник)

Уважаеми родители, учители и ученици,

От 10.01.2022 г. в ПМГ “Иван Вазов“:

Присъствено се обучават следните паралелки:
V, VI, VII, VIIIа, VIIIб, VIIIв, VIIIг, IXа, IXб, IXв, IXг, Xа, Xб, Xв, Xг, XIа, XIв, XIг, XIIа, XIIб, XIIв, XIIг

От тези паралелки в училище ще бъдат допуснати само:
• Учениците, които имат валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лаборатория (представят документа в първия присъствен учебен ден. Тези, които са прикрепили към декларацията си сертификат не трябва да го носят);
• Учениците с подадени от родителите декларации за тестване;
• Останалите ученици от тези паралелки продължават в ОРЕС.

В ОРЕС са следните паралелки:
XIб

Организация на учебния процес САМО (за присъствените) в деня на тестване (понеделник):
• Учениците се явяват в училище от 07:30 – 7:45 ч. в понеделник;
• От 7:45 – 8:15 ч. се провежда изследване с щадящи тестове;
• Отсъствалите в деня на изследване ученици ще бъдат проверявани в първия ден, в който идват на училище.

График на часовете САМО в деня на тестване (понеделник): 07:30 – 7:45ч – тестване
1 час – 8:15 – 9:00ч.
Междучасие – 5 мин.
2 час – 09:05 – 09:50ч.
Междучасие – 5 мин.
3 час – 09:55 – 10:40ч.
Голямо междучасие – 20 мин.
4 час – 11:00 – 11:45ч. Междучасие – 10 мин.
5 час – 11:55 – 12:40ч. Междучасие – 10 мин.
6 час – 12:50 – 13:35ч. Междучасие – 10 мин.
7 час – 13:45 – 14:30ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ОРЕС В ДЕНЯ НА ТЕСТВАНЕ (ПОНЕДЕЛНИК):

График на часовете на учениците от V, VI и VII кл. в ОРЕС: продължителност на часовете 30 мин.

1час – 08:15– 08:45ч.
2час – 09:05– 09:35ч.
3час – 09:55– 10:25ч.
Голямо междучасие -35 мин.
4час – 11:00– 11:30ч.
5час – 11:55– 12:25ч.
6час – 12:50– 13:20ч.
7час – 13:45– 14:15ч.

График на часовете на учениците от VIII – XII клас в ОРЕС:
Продължителност на часовете 40 мин.

1час – 08:15– 08:55ч.
2час – 09:05– 09:45ч.
3час – 09:55– 10:35ч.
Голямо междучасие -25 мин.
4час – 11:00– 11:40ч.
5час – 11:55– 12:35ч.
6час – 12:50– 13:30ч.
7час – 13:45– 14:25ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ОРЕС В ОСТАНАЛИТЕ ДНИ:
График на часовете на учениците от V, VI и VII кл. в ОРЕС:
продължителност на часовете 30 мин.
1час – 08:00– 08:30ч.
2час – 08:55– 09:25ч.
3час – 09:50– 10:20ч.
Голямо междучасие – 40 мин.
4час – 11:00– 11:30ч.
5час – 11:55– 12:25ч.
6час – 12:50– 13:20ч.
7час – 13:45– 14:15ч.

График на часовете на учениците от VIII – XII клас в ОРЕС:
Продължителност на часовете 40 мин.
1час– 08:00 – 08:40ч.
2час– 08:55 – 09:35ч.
3час– 09:50 – 10:30
Голямо междучасие – 30 мин.
4час– 11:00 – 11:40ч.
5час– 11:55 – 12:35ч.
6час– 12:50 – 13:30ч.
7час– 13:45 – 14:25ч.

Уважаеми родители,
Разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес и при спазването на противоепидемичните изисквания.