Онлайн състезание по програмиране

По повод 60 годишнината на ТУ-Варна катедра „Софтуерни и интернет технологии“ и катедра „Компютърни науки и технологии“ към университета проведоха онлайн състезание по програмиране за ученици в периода 26.11 – 27.11.2022г.

В състезанието участваха 298 ученици от 8 до 12 клас от 38 училища и 23 населени места от цяла България. Състезателите решаваха 10 задачи по програмиране.

От ПМГ „Иван Вазов“ участваха 8 ученици, а 5 от тях получиха сертификати:

Александър Петров от 10г клас – професия „Приложен програмист“, Георги Монев и Калоян Петров от 12а клас – профил „Математически“, Стефан Петков и Христо Борисов от 12г клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ се представиха отлично.

Удостоверението дава право на всеки ученик от 12 клас с решени поне 3 задачи да кандидатства в ТУ-Варна.

Учители на учениците са г-жа Тихомира Тенчева и г-жа Драгомира Стоянова.