ОБЯВИ: Търсим ръководител със специалност…

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по театрално изкуство за учебната 2022-2023г.,

по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по баскетбол за учебната 2022-2023г.,

по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Учители по физическо възпитание и спорт“.