Обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

На 21 ноември 2018г. в ПМГ „Иван Вазов“се проведе обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. В часа на класа на учениците от VІа, VІІа и VІІІа,б,в и г клас служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали предварителна подготовка, запознаха учениците с понятието „наводнение”, с причините за възникването на наводнения, видовете наводнения, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, подготовка за наводнения – какво да съдържа раницата за бедствия. Полезната информация бе поднесена интересно с помощта на мултимедийна презентация и видеоклипове. В края на занятието участниците в обучението получиха като подарък флашка, химикал, бележник и информационни материали от обучителите.