Обучение в електронна среда за всички ученици от 24.11.2020г. до 04.12.2020г.

Уважаеми ученици, родители и учители,
Във връзка с нарастващия брой боледуващи педагогически специалисти в ПМГ „Иван Вазов“, Педагогическият съвет взе решение в периода от 24.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл., Гимназията да премине в обучение от разстояние в електронна среда за всички класове.
Началото на учебните занятия за всички ученици е от 8:00ч., но с различна продължителност на часовете:
– За учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове часовете са с продължителност 40 мин.
– За учениците от V, VI и VII класове, продължителността на часовете е 30 мин. с по-дълги междучасия.

График на часовете за учениците от V, VI и VII класове:
1час – 08:00 – 08:30
2час – 08:50 – 09:20
3час – 09:40 – 10:10

4час – 10:50 – 11:20
5час – 11:40 – 12:10
6час – 12:30 – 13:00
7час – 13:20 – 13:50

График на часовете за учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове:
1час – 08:00 – 08:40
2час – 08:50 – 09:30
3час – 09:40 – 10:20

4час – 10:50 – 11:30
5час – 11:40 – 12:20
6час – 12:30 – 13:10
7час – 13:20 – 14:00

Уважаеми родители, разчитаме на вашето отговорно отношение към участието на децата ви в учебния процес.