Нов проект

Още по един проект ще работят тази година десетокласниците и техните преподаватели по история и цивилизации – г-жа Петя Желязова, г-жа Павлина Лозева и г-жа Анита Иванова, в ПМГ „Иван Вазов“. Той е по Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 2 -„Културните и научните институции като образователна среда“. Предвидени са посещения на културни институции в градовете Пловдив, Кърджали и Сопот, както и природни, археологически и исторически обекти с национално значение. В процеса на реализация на проекта учениците ще имат възможност да съпреживеят в извънучилищна среда част от учебното съдържание по предметите история и цивилизации и география и икономика за X клас, заложено в задължителните учебни програми. Личните впечатления  от тези забележителности биха направили по-лесно възприемането и усвояването на знания от учебника и ще разкрият на учениците голямото природно и културно богатство на България. Успешен старт на начинанието!