Неучебни дни

Уважаеми ученици, учители и родители,
Увеодомяваме, че:
23.05.2023г. (вторник) е неучебен ден съгласно заповед №РД 09-4066/30.08.2022г. на МОН.
24.05.2023г. и 25.05.2023г., по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност са неучебни дни. На 24.05.2023г. за тържественото отбелязване на официалния празник, всички ученици трябва да са пред входа на Гимназията в 9:15ч.
Учебните занятия ще се възобновят на 26.05.2023г. (петък).