Неучебни дни и междусрочна ваканция

Съгласно заповед №РД-06 166/27.01.2023г. на кмета на община Димитровград 30 и 31 януари са обявени за неучебни дни за всички ученици. Съгласно заповед №РД 09-4066/30.08.2022г. на МОН дните от 01.02-05.02.2023г. вкл. са обявени за междусрочна ваканция. Учебните занятия ще се възобновят на 06.02.2023г. (понеделник) с ново седмично разписание за втори срок. Програмата може да намерите в Школо и в сайта на училището – www.pmgdimitrovgrad.net.

Приятна ваканция! Бъдете здрави!