На 9.05.2018г. се проведе „Ден на ученическото самоуправление“ в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград

Ролята на директор зае Симона Андонова от 11 „А“ клас, а на заместник-директори – Калина Кръстева от 8 „Б“ клас и Габриела Николова от 11 „А“ клас. В ролята на педагогически съветник и организатор на целия ден на самоуправлението бе Нанси Тилева от 8 „В“ клас. В началото на деня бе проведена оперативката. Там всеки получи своята табелка, както и длъжностната си характеристика. Бяха уточнени правата и задълженията, особено при работата с документация. Обсъдени бяха и проблемите, възникнали при подготовката на учениците по съответните предмети.

Всички участници в събитието споделиха удовлетворението си от работния ден и желанието си това да се случва по-често в училище. За своя труд децата получиха грамоти.

Линк към галерията >тук<