На 21.03.2023г. (вторник) от 17.30ч. ще се проведе родителска среща, а от 18:00. – приемен ден.

На 21.03.2023г. (вторник) от 17.30ч. ще се проведе родителска среща, а от 18:00. – приемен ден.