НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“
през учебната 2020/2021г.

Уведомяваме Ви,

че на 18 март 2021 година (четвъртък) от 12:00ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.
Резултатите на учениците от IV клас, важат за прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“, съгласно критериите, определени от гимназията.
Четвъртокласниците могат да се явят на състезанието в училището, в което учат, или в ПМГ „Иван Вазов“. Заявки за участие на четвъртокласници, които са решили да се явят в ПМГ“Иван Вазов“, се подават от 05.03.2021г. до 10.03.2021г. от 8:00 до 16:30ч. в канцеларията на гимназията.
Участниците е необходимо да бъдат в ПМГ „Иван Вазов“ в 11:30 часа на 18.03.2021г., като носят със себе си ученическа лична карта.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.

Информираме Ви, че на 27.03.2021г. (събота), от 9:00ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, чиито резултати също важат за прием в V клас в гимназията. За допълнителна информация следете сайта или фейсбук страницата на гимназията.