Наши преподаватели участваха в учителска програма, ЦЕРН

Двама преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград участваха в квалификационно обучение Национална учителска програма, ЦЕРН, Женева, Швейцария. Мариана Ненова – старши учител по биология и химия взе участие от 21.07.-27.07.2019г., а Валентина Делчева – заместник-директор и преподавател по информатика и ИТ – от 29.09-05.10.2019г.

В групите бяха включени 38 учители от цялата страна. Ръководител бе Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория в гр. Варна и представител на МОН.

Обучението се проведе на български език от български и чужди учени, работещи в ЦЕРН. Включени бяха лекции, лабораторни упражнения и визити. В рамките на програмата бяха посетени тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, CMS детектора с най-голямо българско участие, контролния център на НАСА, Микрокосмос – музея на физиката на елементарните частици и редица други достижения на науката.

Идеята на Националната програма е учителите да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център CERN и да се отговори на техния интерес към новостите в науката и техниката. Видяното ще бъде представено пред ученици, за да се повиши интересът им към природо-математическите и инженерните дисциплини, като в часовете все повече се акцентира на достиженията на съвременната наука и най-актуалните теми: материя и антиматерия, големия взрив, тъмната материя.