Национално състезание по математика „Откриване на млади таланти“

Уважаеми ученици и родители,

Съобразно регламента на Националното състезание по математика „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас, „учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от Директора на ПМГ „Иван Вазов“-Димитровград . Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.“.
Срок за запознаване с писмените работи:
12 юни 2018 г. от 09:00 часа до 14:00 часа
Място: сградата на ПМГ „Иван Вазов“ – зам.-дирекция
Задължителни изисквания:

присъствие на ученика с документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник)
присъствие на родител/настойник с документ за самоличност/документ за настойничество
Резултатите от състезанието очаквайте на сайта на ПМГ „Иван Вазов“ до 14.06.2018г.