Набиране на персонал по национална програма

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по „Футбол“ за учебната 2024-2025г.,  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Учител по физическо възпитание и спорт“

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по „Волейбол“ за учебната 2024-2025г.,  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Учител по физическо възпитание и спорт“

ПМГ „Иван Вазов“ сформира една група по „Танцово изкуство“ за учебната 2024-2025г.,  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

Търсим ръководител със специалност „Музика“