МЕСЕЦ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА МАТЕМАТИКА В ПМГ

През настоящия месец декември учениците от профил „Математически“ от XI а и XII а клас имаха невероятната възможност да се срещнат с университетски преподаватели по математика. В началото на месеца проф. д-р Росен Николаев, ръководител катедра „Приложна математика и статистика“ в Икономически университет, Варна представи пред тях интересни задачи от темата „Сечение на многостен с равнина“. През следващата седмица лектори бяха доц. д-р Първан Първанов, декан на Факултета по математика и информатика, и доц.д-р Асен Божилов, ръководител катедра „Алгебра“ в Софийски университет. Техните лекции бяха свързани с екстремални задачи в алгебрата и геометрията. Задачите, които университетските преподаватели решаваха с тях, са тясно свързани с изучаваното учебно съдържание в училище и подготовката им за държавния зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка. Удовлетвореност за учениците и техните учители по математика беше активното им участие в лекциите с идеи по решаваните задачи.
Това полезно сътрудничество, превърнало се в традиция за ПМГ „Иван Вазов“, е важно за кариерното ориентиране на учениците и допринася за техния правилен избор на професия.