Лекция на тема „Роботика“

На 19.04.2023г. по Национална програма „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ ученици от 9. и 10. клас професия „Приложен програмист“ присъстваха на лекция на тема „Роботика“.
В рамките на два учебни часа лектор от ОРАК инженеринг запозна учениците с историята на роботиката, със софтуера за управление и програмиране на роботи. Направи се демонстрация на различни видове роботи.
Изпълнението на настоящата програма има за цел да повиши качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.