Лекция на тема „Ензимология“

И тази година продължава съвместната работа на ПМГ „Иван Вазов“ с ПУ „Паисий Хилендарски“. На 22.11. в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе онлайн среща с проф. д-р Илия Илиев от ПУ „П. Хилендарски“, биологически факултет. Учениците от 11.б клас профил „Природни науки“ изслушаха лекция на тема „Ензимология“.