Лекцията „Грижата за езика”

Световете на езика и езика  чрез света беше фокусът на лекцията „Грижата за езика”, която се състоя на 10 ноември в Актовата зала на Гимназията. Темата бе представена през погледа на г- жа Ваня Станчева – литературен редактор и създател на популярния сайт за езикова и литературна култура „РедакторитеБГ”. Пред ученици от 11. и 12. клас на училището литературният редактор със забележителен професионален опит сподели колко прецизна е работата с езика и колко е важно да се самопредставяме чрез словото, подбирайки подходящите средства. С примери от своята практика г- жа Станчева насочи вниманието на гимназистите към актуални теми като написването на автобиография и точност в превода от английски език. С някои препоръки, придобити от нейната редакторска работа, и не без чувство за хумор тя провокира езиковата чувствителност на учениците.

Лекцията е част от дейностите по Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ от НП“Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, по който в ПМГ“Иван Вазов“ ще се създаде библиотечен кът.