Лекции по финансова грамотност в ПМГ „Иван Вазов“

29 ноември 2019 година се превърна в ден за повишаване на финансовата грамотност на учениците от гимназията.

Доц. д-р Танка Милкова, зам.декан на факултет „Информатика“ към Икономически университет – Варна изнесе лекция пред учениците от 7 клас на тема „Задачи от капитал“. Представените теоретични постановки и решаването на задачи, свързани с темата, са особенно важни за седмокласниците, както за тяхната подготовка за НВО по математика, така и за формиране на математически компетености, свързани с различни практически ситуации.
Проф. д-р Росен Николаев, ръководител катедра „Статистика и приложна математика“ към Икономически университет – Варна представи пред учениците от 10 и 12 клас лекция, свързана със студентскте кредити. Акцентите в лекцията бяха в посока изчисляване на вноски и практически съвети за управление на кредити. Учениците имаха възможност да разберат същността на важни понятия като сложна лихва, анюитет, погасителен план, главница и различните начини за изчисляването им.

Лекторите бяха впечатлени от отговорното отношение от страна на участниците от ПМГ „Иван Вазов“, както и от лекотата, с която те станаха активни участници в самата лекция.