„Лаборатория за иновации“

В периода от 23 до 26 април  г-жа Драгомира Стоянова и г-жа Петя Желязова взеха участие в една от петте „Лаборатория за иновации“ в тематичното направление „Проектно-базирано обучение и интегрирано знание“, която бе открита в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

Всички 11 иновативни училища в лабораторията, сред които и ПМГ „Иван Вазов“, представиха добри практики, свързани с интердисциплинарността, с учене чрез проекти, с мястото на изкуствения интелект в проектно- базираното обучение, с привличане на родителите като партньори, с използване на игровия метод при изработването на ученически проекти. Гимназията бе избрана, защото има опит в ПБО и интедисциплинарните уроци.

Официални гости на събитието бяха началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, експерти от МОН и РУО-Благоевград, представители на местната власт и на училищното настоятелство и Обществения съвет към ПМГ „Яне Сандански. С партньорството на доц. д-р Калина Йочева от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, ас. д-р Мария Величкова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение, Мила Иванова – фондация „Заедно в час“ и Яна Алексиева – Асоциация “Родители” се реализираха част от заложените дейности.

Като общ краен продукт, училищата ще изготвят интернет портал с полезни методически разработки.