Кът за четене

В началото на учебната година ПМГ „Иван Вазов“ беше одобрена да реализира още един проект, свързан с осъвременяване и ефективно използване на училищната среда. Той е част от Националната програма „Осигуряване на съвременна и достъпна образователна среда“, Модул 1  – „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“,  и касае обособяването на кът за четене във фоайето на третия етаж, където учениците биха могли да оползотворят част от свободното си време.

В Гимназията има действаща библиотека  и този кът за четене ще разшири достъпното за учениците пространство, където могат да се отдадат на своите интереси и да обогатяват  знанията си.