Конкурс в сянка Juvenes Translatores 2021

Петима ученици от 11. клас от ПМГ „Иван Вазов“ взеха участие в организирания за първи път конкурс в сянка Juvenes Translatores 2021. Събитието се проведе успоредно с официалния онлайн конкурс по превод за средните училища в Европейския съюз Juvenes Translatores 2021, организиран от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия.
Конкурсът се проведе на два етапа, като всяко училище изпрати един превод-победител за участие във втори етап. Като най-добър беше отличен преводът на Надежда Митева от 11. а клас, а той грабна и втора награда във втори етап на конкурса.
Всички участници получиха удостоверение за участие, а Надежда беше наградена за победата си в първи и втори кръг на конкурса. Поздравления за учениците и техния преподавател по английски език г-жа Таня Бъчварова.