ЕКОДНИ – 2019г.

От 22.04. до 25.04. в ПМГ „Иван Вазов” се проведе седмица, посветена на Международния ден на Земята. Осъществиха се разнообразни екологични инициативи. В групата по интереси от клуб „Здравно и екологично образование”, с ръководител Красимира Палаузова и учениците от IXб клас – Диян, Радослав и Емил представиха презентация „Парковете в Димитровград”, а Михаела и Пламена Панева презентираха темата „Езикът на животните”. Атрактивен експеримент „Земята – като ябълка” демонстрираха Жаклин и София-Никол. Мария подготви книга „Любопитни факти за екологията”, а Розалина и Пламена Георгиева – „Природен лексикон” с въпроси и снимки от красивата природа.
Гергана от Xб по оригинален начин оформи извадка от „Червената книга на България” за защитените животни.
Всички ученици от XIIб клас, разпределени в екипи, проучиха и представиха с постери екологични теми от учебното съдържание. Експонира се изложба в училище от изработените постери за опазване на природата, биологичното разнообразие и защитените природни обекти.

Дейностите в проведените Екодни са насочени към околната среда и бъдещето на Земята.Темата на Международния ден на Земята за 2019г. е „Защитете биологичните видове”, а мотото „В природата нищо не съществува само” акцентира, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота.