Класиране ПРИЕМ 5 клас

Протокол класиране на всички ученици, по държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов” Димитровград за учебната 2022/2023г.

>>>> класиране <<<<