КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за дъжавен план-прием в V клас

КЛАСИРАНЕТО
на учениците подали документи за дъжавен план-прием в V клас можете да видите >>тук<<

Записването на класираните ученици е
на 15 юли, 16 юли и 17 юли 2020г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
каб №4 ет. I

Необходими документи:

Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област
Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 17.07.2020г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.
На 23.07.2020г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354