КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС

ВАЖНО!

КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС

 може да се провери по електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg

За влизане се използва входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика за НВО IV клас

  Записване на класираните на първи етап ученици

        28 юни и 1 юли 2024г. в ПМГ“Иван Вазов“

1 етаж, каб. 5  от 8:00 до 17:00 (без прекъсване)

 

Необходими са Ви:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап (оригинал за справка)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

Ако не сте класирани на първи етап, можете да подадете заявление за участие във втори етап на класиране за свободните места.

 

Във втори етап на класиране могат да участват ученици, които:

  • не са класирани в нито едно училище в областта;
  • са класирани по второ желание, но не са се записали и са подали заявление за второ класиране;
  • не са кандидатствали до момента и отговарят на условията за прием по чл.73 от наредба №10 за организацията на дейностите в училище

Заявления за 2-ри етап ще се приемат на 3 юли и 4 юли 2024г.

в ПМГ“Иван Вазов“ 1 етаж, каб. 5  от 8:00 до 17:00 (без прекъсване)