КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас

КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас >>ТУК<<

Записването на класираните ученици е
на 5, 6  и  7 юли 2023г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
в каб №5 ет. I

Необходими документи:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област
  • Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 10.07.2023г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354