КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас можете да видите тук

КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас можете да видите >>тук<<

Записването на класираните ученици е на 8 юли и 9 юли 2021г. от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване в каб №4 ет. I

Необходими документи:

• Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).

• Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)

• Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област

• Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 09.07.2021г. след 17:30ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места. На 13.07.2021г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

За повече информация тел: 0391/ 66354