КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Среща с вдъхновяващата Силвия Савова -еколог и специалист по устойчиво развитие, проведоха учениците от 10. Б и 11. Б клас, профил „Природни науки“. Във връзка с кариерното ориентиране на гимназистите инициаторът за създаване на зелени бизнес проекти и активен доброволец Силвия Савова представи свои осъществени идеи и професионални успехи, като успя да провокира интереса на учениците. Тя разказа за своята кариера и опит в бизнес проектите, за бизнес платформи, увличайки аудиторията с въздействащи примери и въпроси, свързани с личностното израстване. От работата си в различни международни компании Силвия Савова сподели опит, който би могъл да бъде полезен за израстването и професионалната насоченост на бъдещите еколози, представи им конвенционални и нестандартни подходи в избора на бъдеща професия. Срещата остана с отворен финал, защото предизвика въпроси, на които димитровградчанката гражданин на света се ангажира да отговаря и да подкрепя инициативните младежи.