Кариерно ориентиране с  представители на Медицинския университет в Пловдив

На 16.01 2024г. в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе кариерно ориентиране на учениците от 11. и 12. клас, профил „Природни науки“,  с  представители на Медицинския университет в Пловдив. Те  информираха и консултираха  учениците. На срещата бяха представени магистърските програми по медицина, дентална медицина и фармация на Университета, бакалавърските програми и програмите за професионален бакалавър.